Smartschool
Sinds 1 september 2004 zijn we gestart met een ultramoderne manier van communiceren. De digitale leeromgeving, of het elektronisch leerplatform, zorgt ervoor dat personeelsleden en leerlingen via het internet toegang hebben tot documenten, oefeningen, berichten, roosters, enzovoort.
Elke gebruiker krijgt een gebruikersnaam en een paswoord. Daarmee kan hij inloggen van op om het even welke computer met internetconnectie, via de url http://kadiest.smartschool.be.

- Wat is Smartschool?
Smartschool is een digitaal schoolplatform, dat aan de gebruikers toelaat documenten en informatie uit te wisselen via het internet. De school heeft daarvoor een contract afgesloten met de firma Smartbit.
- Welke zijn de gevolgen en de mogelijkheden voor de gebruikers?
  1. De leerkrachten zullen informatie op het schoolplatform plaatsen, die voor de leerlingen toegankelijk is: teksten, artikels, cursusdelen, weblinks naar voor het vak interessante websites, …
  2. Remediëringstoetsen kunnen op elk moment en van om het even waar uitgevoerd worden. De leerkracht kan nadien het geregistreerde resultaat bekijken.
  3. De leerlingen kunnen huistaken in elektronische vorm, tegen afgesproken deadlines, uploaden.
  4. Een intern berichtensysteem maakt volledig spamvrije mail mogelijk tussen de gebruikers van het platform.
  5. De leerlingen hebben een eigen, persoonlijke online documentenruimte, vergelijkbaar met de map "Mijn documenten" op een gewone computer. Deze ruimte zal niet onbeperkt zijn: de grootte zal nog aan de leerlingen meegedeeld worden. De ruimte is enkel toegankelijk voor deze leerling (en voor de beheerders).
  6. Via Schoolnieuws worden de gebruikers aan allerhande afspraken (uitstappen, oudercontacten, inleveren van documenten, ...)
  7. Onder Intradesk wordt schoolinformatie ter beschikking gesteld: brieven aan de ouders, verslagen van het oudercomité, info mbt de onderzoekscompetenties, roosters (klassen, leerkrachten, examens), ...
- Skore:
a. De leerkrachten maken gebruik van het online puntenboekje Skore, de leerlingen kunnen hun evaluatieresultaten eveneens online raadplegen.
b. Afsprakennota smartschoolgebruik, opgesteld in samenspraak met de leerlingenraad: deze nota wordt tijdens de maand september met de leerlingen besproken.

- Kunnen de ouders de informatie op Smartschool raadplegen?
Ouders krijgen in de loop van de maand september een eigen gebruikersnaam en paswoord.

- Welke hardware is nodig om Smartschool te kunnen gebruiken?
Een computer (uiteraard) met een internetverbinding. Een breedbandverbinding is aangewezen om vlot te kunnen werken, maar niet onontbeerlijk. De web-browser (bij voorkeur Internet Explorer of Chrome) moet cookies, javascript en popups toelaten, en java moet geïnstalleerd zijn. Meer info vindt u op http://support.smartschool.be, ook te bereiken via het platform zelf, link "handleiding".
- Moet iedereen die geen computer met breedband internet bezit, dat nu aankopen?
Neen! De school zorgt ervoor dat alle leerlingen gelijke kansen hebben om Smartschool te gebruiken. De schoolcomputers dienen als ondersteuning. Daarom geldt volgende afspraak: een leerling die Smartschool niet van thuis uit kan gebruiken, of niet elke avond de kans heeft om in te loggen (bijvoorbeeld omdat de computer door meerdere personen in het gezin intensief gebruikt wordt), kan op eenvoudige aanvraag op het secretariaat toegang krijgen tot de mediatheek waar hij/zij tijdens de middagpauze, na de schooluren tot 16.30 uur, en tijdens studie-uren gebruik kan maken van de computers.

Belangrijk:
Noodzakelijke berichten, zoals de aankondiging van toetsen, taken, inhaallessen, … zullen EN via de agenda EN via Smartschool meegedeeld worden, zodat niemand afhankelijk is van het internetplatform alleen.

- Wat kost het?

Dankzij de financiële tussenkomst van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en van onze scholengroep kunnen we Smartschool gratis aanbieden.Laatste aanpassing op vrijdag 12 oktober 2012 18:36